gurindampusako

Kamis, 09 Mei 2013

AMPUNKAN MANDEH

AMPUN KAN MANDEH 03 April duoribu duo baleh Den tulih gurindam di karateh Untuak mangana jariah mandeh Nan jasonyo acok hilang laleh  Sayang nan indak dapek baleh Bak cando ayie didaun taleh Tiok nan jatuah lansuang maleleh Indak basiso jo babakeh   Dulu katiko ketek renceh Denai bak cando cincin ameh Sadatiak haram kok lapeh Bak cando tukak jo kapeh   Dari muloi pandai mangoceh Sampai pandai galak ta kekeh Walau jo tangih samo kareh Sampai lah santiang baciloteh   Bakajuikkan rangik jo ageh Lalok kok angek mintak kipeh Hari dingin basalimuik paneh Kok damam lansuang dapek ureh   Siang malam mandeh bakureh Kadang badagang jo manggaleh Barang abih pitih tandeh Ta hutang juo bali bareh Baa anak nak tatap mangumbeh Salero nyo jan tabateh Lupo hujan lupo jo paneh Asa anak lai pueh Lah pumpun kuku mangakeh Kapak patah sayok maranggeh Kakik sakik kuduak malaleh Asa lai putuih dapek uleh Usah lai dahan ka batuneh Putiak kalua lah bapangkeh Daun ma umbok lah ba rageh Baru bakulik lah mangalupeh Lah hilang barih jo balabeh Lah abih hinggo jo bateh Nan mandeh ba hati pueh Ndak ado sasa talinteh Sampai sikola manangah ateh Umpamo parak lah balateh Rumpuik sahalai lah batabeh Kok lai tumbuah batuneh  Tapi nyatonyo di caliak jaleh Tanaman kini tumbuah marangeh Parak jaguang parak naneh Parak limau parak paraweh Indak ciek juo nan boneh Banyak atah pado bareh Nan sambuah rantiang jo ranggeh Lah bantuak tanaman langkeh Sakik angga sasak lah lapeh Di caliak anaklah bak ayam bangkeh Taji panjang kukuak lah kareh Di galanggang tasabuik tangkeh   Tapi…… nan anak kurang abeh Jo ayah lupo jo ibu ndak jaleh Acok ndak paham sindie jo kieh Lah banyak nan acu bybeh Lupo katiko takapereh Hiduik ibarat takarak aleh Batanak saliter bapareh Makan jo randang banyak langkueh   Nan ado cacek jo ciloteh Bakatokan gaek nyinyie jo reseh Ba himbaukan rang tuo lenjeh Banyak sajo ganjia jo aneh Aka kurang muncuang cipeh Nan timbua somboang jo ongeh Lai dapek minantu nan segeh Tapi ndak paham sindie jo kieh   Mintuo nyo sangko babu jo upeh Mancuci baju piriang jo galeh Pa usia mancik jo lipeh Tiok manyuruah bakandak lakeh   Kini…. umua lah sampai di bateh Angok tabang nyawo kok lapeh Sabalun hiduang urang kapeh Takana janji anak nan sholeh Suok kida tangan mahampeh Taraso hiduik ba ereh ereh Hati jo jantuang manggarumeh Bathin bak raso di ampaleh   Kini den cubo manggoreh goreh Sambia mangakeh ngakeh Den tulih sasa di karateh Guno pambangkik bangkik tareh Pa ubek hati nan kurang pueh Panyambuang kandak nan ndak lapeh Ampun kan baa anak mandeh Nan salamoko ba angan lanteh   Ibarat lado kurang padeh Umpamo sop kurang cangkeh Hilangkan baa ceno mambakeh Jan di jadikan SILANGKANEH. 24032012.Y. Jambak.

ADAT JO SARA'

ADAT JO SARA’ Assalamualikum kapado dunsanak Nan sa ayah balain bapak Nan samandeh balain mamak Dima sajo kini manyimak Pak Arman Bahar lah basorak Walau jo suaro serak-serak Batanyo ka bakeh awak Satantangan adat basandi sara’ Santano di caliak jo di simak Dipikia di agak-agak Nan adat jo sara’ Bak umpamo kotak badak Kok nyampang kotak dibukak Disinan ado utk bacalak Ado pulo utk babadak Ado kaco nan tacelak Sakali kuak duo tampak Di elo ciek duo taserak Diganggam ciek duo tagamak Ka sadonyo untuak pa rancak Hanyo sajo dek lamo talatak Acok tingga jo taleak Kaco lah kumuah bakarak Dek jarang babukak jo bakuak Kini caminnyo lah ratak ratak Katiko bakaco jo bakacak Panek manggaya jo malagak Nan tampak bantuak basilemak Contoh lain umpamo Cubadak Batang limau jo batang jambak Buah labek baputiak banyak Rantiang gadang dahan badacak Batangnyo elok basanda tagak Urek manjelo duduak barapak Pucuak mahijau badaun rampak Tampek bataduah malapeh arak Tumbuah di ladang ba mintalak Babateh ranjau jo lantak Tapi dek ulah laku urang parak Sayang lai piduli indak Kini lah rimbo basamak Daun rimbun babuah indak Kok lai babuah tak kunjuang masak Putiak gugua lah manyamak Balek rabah paga lah rampak Ulah nan mudo bakatincak Lah tandehnyo hoyak hoyak Lah masuak pulo hewan taranak Parangai kamanakan jo anak Balanteh angan ba sijontak Lah tandeh tanaman nyo injak injak Ndak lai ado sagan jo anggak Langan jo batih lah bakacak Baradu santiang adu bagak Awak si anu kato awak Mabuak bagandiang jo bajoak Main bubuik main asak Main lambuak main lambak Main ladiang main kampak Main ungkai main urak Gadang carito jo kapoak Ayie satitiak ruok malimbak Tinggi buiah pado ombak Kalah galombang dek riak Cadiak lai tapi jangak Santiang tapi engak Dek maleh baraja jo manyimak Nan ado ngango jo ngangak Kadang ba tuka baruak jo cigak Ba imbuah pulo jo uwak uwak Urang galak awak galak Nan urang galakan nyato awak Mangecek balapuak lapak Indak babateh jo basibak Bantuak loncek dalam sayak Nyo sangkok dunia salaweh sangkak Ikolah carito nan tampak Satantangan adat jo sara’ Nyampang dipikia di agak-agak Kamanakan banyak salah gamak Bak rumah gadang lah lamo tagak Jariah payah niniak awak Marambah rimbo jo samak Maramu kayu dari parak Jo bismillah sandi di latak Ka bakeh tunggak manapak Tukang karajo pandai jo bijak Ndak ado bahan nan tacampak Lah di buek biliak ba petak-petak Di agiah ba umpuak jo ba tumpak Mahindakan salisiah jo cakak Jan sampai heboh badunsanak Tapi dek kamanakan bakambang biak Rumah lah jadi panuah jo sasak Lah hilang rono jo sumarak Timbua heboh jo si arak Rumah gadang ba hoyak hoyak Kamanakan lah ba sisalak Si mamak ma bentak bentak Lah tasingguang amai bapak Rang sumando turun marentak Ma aliah duduak bakisa tagak Mambuek gaduang jo rumah rancak Lah jaleh bateh jo sibak Mancaliak rumah lah runtuah sasak Batunggu ba unyi indak Tamporo rimbo laman lah samak Sandi banyak nan ratak Tabik pangana jo agak- agak Tabik raso timbua garak Labiah rancak di urak Daripado tagak manyamak Di satu sisi mamak basorak Walau suaro lah parau serak Anak kamanakan supayo kompak Manjago pusako nak jan usak Disisi lain nyato tampak Tutua mamak bak marentak Batanyo ka nan banyak Baa..kalau rumah di urak Tacangang kami tangangak Incek mato tabulalak Apokoh mamak manggaretak Atau sabana manggaregak Di bathin taraso sabak Walau di lahie indak tampak Walau mato barayie indak Nan jaleh ado isak Apokoh mamak dek muak Mancaliak kamanakan mancingkahak Lah banyak lagu jo lagak Gadang ota gadang kapoak Kalau hanyo takuik ka rarak Mancaliak rumah ba darak darak Itu mungkin dek kurang pasak Kabek sabalik buhua sintak Kami bak makan buah jarak Di lulua paruik manulak Di luahkan urang ta koak Di gumam taraso libak Untuak itu kami mamintak Kok buliah pinto jo pintak Kok dapek kami bakandak Usah di sabuik carai jo talak Toloang sikapi jo caro bijak Jan jo hati samak Kok carai adat jo sara’ Maratok minang kito pijak Mohon maaf ka nan banyak Iko carito ka ganti kolak Sambia bagarah bakucikak Kok tasabuik di nan indak Toloang maafkan Yanto Jambak. 15082011.

RATOK

RATOK Katiko bini lah pai lalok Anak lah sato pulo ngorok Den pai kalua ma andok-andok Taruih ka dapua ndak batembok Den cubo duduak di bangku jongkok Ka dindiang sanda malakok Raso basanda ka batang dadok Dek tunggak batuang ka ganti balok Babaju kutang basarawa kotok Ba kodek saruang batumbok Pinggang sakik kanai encok Dek acok tidua di lantai lambok Kaki gata tangan lah kurok Dek karajo nan jorok jorok Gilo mancari barang rongsok Sagalo lubang nan barosok Lampu nan tarang tarang lindok Bak umpamo dama togok Sarupo urang kalah ampok Lah bantuak kain karuah ta onggok Dek paruik taraso manggareyok Saharian ndak ado nan bakicok Sanjo babuko jo talua uwok Sadangkan anak sadang cangok Den bao tagak ma ongkok-ongkok Di cubo mambuka songkok Tanyato lah banyak nan lanyok Nan tingga piriang jo sendok Untuang ado saketek sanok Kuahnyo siso satangah mangkok Pisang jo ubi lah bakirok Tapaso itu nan basasok Lalu di ambiak sabatang rokok Siso pambarian si ucok Urang awak asa sianok Tapi lah gadang di sipirok Sudah dibaka di iruik asok Pandangan lapeh ka atok Taruih ka soyok soyok Dindiang kayu ndak batembok Dicaliak rumah lah bantuak parangkok Indak lai jaleh kama ma adok Antah rumah antah pondok Sarupo sajo jo waruang pojok Jarajak jo apo ka dilampok Lah gampang sajo urang mancigok Ndak ado lai tampek ma andok Lah bantuak ayam kanai rongkok Dalam kalam den cubo takok Bak ayie di rasok rasok Sisiek apo lah nan malikok Ndak ciek juo nan elok Sagalo karajo lah di kakok Muloi dari manokok- nokok Tukang bangku jo tukang jok Sampai di bengke tukang ketok Lah padiah jari manggosok Lah bagalimang tangan jo gomok Toke kanyang jo ampolok Nan awak kanyang dek sarok Dicubo bakunsi bakalompok Lah sadanciang jo saciok Lai sapalun ibarat asok Tapi kanyang awak dek ruok Awak nyo ambok ambok Nyo katokan santiang jo jagok Tibo dek inyo maogok- ogok Karajo lambek pitih cangok Sagalo usaho lah di adok Manggaleh baju manggaleh rok Bakuliliang jo oto box Masuak kampuang jo palosok Panek manggaruang acok acok Ma himbau urang baa nak madok Lah tandeh barang nyo kirok kirok Nyo ago di bawah pokok Kok bini ndak pulo anok Manggaleh goreang manggaleh godok Manggalaeh rujak jo karedok Manggaleh bubua jo kaleok Tapi …dek basambie jo orok Lah sibuk gilo jo popok Ndak lai tantu ka di kakok Anak pun sato ma obok obok Kok manangih ndak amuah antok Bak anak ayam kanai cotok Lah mabuak manciok-ciok Nan gadang takeok- keok Urang balanjo ta gagok-gagok Banyak nan tibo lansuang babelok Mancaliak galeh lah bacilomok Urang lah dulu takuok Kok dicaliak sabalah suok Nan manggaleh gadih semok Kulik putiah dado montok Pandai marayu jo mangijok Lah bak cando buruang sikok Lah panek tabang malayok Lah latiah kapak jo sayok Mancari pipik ka di raok Baru sajo ka mancotok Kuku baru ka hinggok Tibo sajo alang malenggok Tapaso kencoang suok Lai di cubo ba elok elok Jo tetangga kida jo suok Tapiiii bantuak sadonyo jajok Bantuak anak mancaliak kodok Kadang awak nyo olok olok Nyo katokan andie jo begok Pado hal inyo nan dongok Asa sumbarang takok Nyo katokan Padang bengkok Lah jaleh awak urang Solok Ampia sajo batamu kalorok Ampia den pakuak jo golok Di awak karajo nan indak talok Sajak hiduang di tampuah angok Mamaliang jo mancilok Sarato manodoang jo marampok Kok den pikia bainok-inok Elok bana nasib si ucok Takalo ka hilang lanyok Dulu kawan samo lalok Pernah samo tatangkok Samo samo gilo ampok Main remi main koprok Kadang biliard bola sodok Tapi dek nasibnyo nan elok Kalua capek dek manyogok Kamudian ado nan mambaok Awak ndak surang nan mancogok Lah sakian tahun ndak basobok Tau tau datang ma untok Katonyo pulang dari bangkok Caritonyo galeh babelok Ibarat tuneh baru mancogok Urek manjala baru malakok Ndak dapek kito manakok Ka jadi sirieah atau karakok Badan umpamo padi karanok Ka hiduik urang lah jajok Badoa denai sambia maratok Oi malaikat cabuiklah angok. Y.Jambak....10112012

RATOK KIAMBANG

RATOK KIAMBANG Kok indak takuik badoso Dari dulu mandeh den salahkan Indak kok tapikia salamo ko Sabalun denai dilahiakan Urang bakampuang banagari Namo basuku dibalakang Tapi di denai apo tajadi Namo abak sajo nan den sandang Usah lai basuku cando urang Kampuang sajo raso tak punyo Apo lai bagala di balakang Sadangkan abak banamo sajo Gadang denai bak kiambang Tumbuah manyeso dalam tabek Ulah dek awak gata urang Urang nan mandi banyak ma upek Barantiang indak badahan indak Urek kabawah tagantuang pulo Urang lalu badan basibak Mabuak talantuang jo talendo Kok jaleh kumpai jo cikarau Untuak kaubek mungkin paguno Atau di sawah jadi kalayau Dek kabau tamakan juo Tapi badan kok di agak Indak nan patuik ciek juo Ka jadi bungo barono indak Ka jadi rumpuik rancak banto Umpamo minyak dalam ayie Di bareh umpamo atah Lai bana masuak cipia Indak labiah ka jadi rimah Katiko di kampuang abak Tadanga urang bacarito Katonyo ambo bukan urang awak Karano induak urang jawo Lah tibo di kampuang mandeh Lain pulo carito urang Di talingo tadanga jaleh Amboko urang subarang Malang ruponyo mandeh baranak Labiah malang denai bainduak Kampuang indak basuku indak Baalah nasib denai isuak Di sabuik indo baiduang pesek Disabuik blasteran kulik saroman Jadi tamu di rumah nenek Jadi rang rantau di kampuang halaman Kok disabuik carito asa Di baco nagari jo kampuang Mandeh asli urang jogja Ayah barasa dari canduang Canduang kampuang kok dibaco Nagari asli ranah Minangkabau Tapi di Jogja barajo pulo Pusek kerajaan maso lampau Di baco sejarah dalam buku Di baco – baco namo kampuang Samo turunan darah biru Nagari samo bapayuang Dicaliak tuah ka mandeh Kiramaik ayah ka pambandiang Bak intan bakarang ameh Bak perak bahulu gadiang Ciak bulan ciek matohari Kaduonyo samo mancayo Tapi disiko silang tajadi Barabuik tuah kaduonyo Bulan bak cando ratu malam Matahari bak rajo siang Kaduonyo bak mandandam Sajak muloi dunia takambang Bulan marabuik sanjo Matohari mangaja subuah Nyampang batamu kaduonyo Indak ka tarang kalam dek suluah Itulah kini nan denai raso Bulan batamu jo matohari Gerhana sapanjang maso Kalam kasia minta tarangi Den cubo tanyo ka bintang Manga tajadi sarupo iko Patuih tibo kilek nan datang Mungkin galodo ka manjaweknyo Anok salah batanyo salah Kama di cari jawek nan elok Niniak mamak Basa Batuah Toloanglah danga bunyi ratok Datuak Parpatiah nan Sabatang Lah maingekkan dari dulu Tapi dek abak kareh arang Takunci muluik dek “jamu” Tangguanglah doso alang sarok Kaki sumbarang bacacahkan Indak bacaliak nan bacotok Cubadak bakecap nan tamakan Untuak alang nan tabang tinggi Sadang mancari tampek hinggok Jadilah contoh nasib kami Nan rancak alun tantu elok Untuak nenek sarato mbah Indak lai kasiah den harokkan Rang canduang tangguanglah sumpah Jogja lah lamo den lupokan Tabek tuhua : 10122000

SINGGULUANG BATU

SINGGULUANG BATU (Gurindam pagi.....) Mambaco Puisi di pagi Sabtu Nan ditulih dek sa urang Guru HANIFAH DAMAN dari Bengkulu Nan baru sajo baminantu Bajudul SINGGULUANG BATU Ibo hati tabik haru Takana maso nan dahulu Sabalun tahun duo ribu Barek taraso baban di bahu Nan tiok hari harus di pangku Badan rangkik tulang linu Pasandian taraso ngilu Bak katangga rasonyo kuku Panek manahan basitumpu Layuah sagalo siku siku Ndak kuat lai tangan mamangku Hati taraso padiah jo pilu Bak di sayik jo sambilu Jantuang taraso bak di paku Darah di nadi taraso baku Kama lah arah ka dituju Rumah tampak jalan ndak tantu Kasia lah badan ka mangadu Sakuliliang ndak mau tau Ka taruih raso ka buntu Ka suok kelok baliku Ka kida lurah babatu Ka diam sajo abih wakatu Simalakamo nan batamu Di makan kok mati ibu Indak dimakan Ayah nan "lalu" Basangketo batin jo kalbu Panghasilan indak manantu Anak marengek minta susu Nan gadang minta sarawa jo baju Nan tangah mintak bali sipatu Dirosok - rosok isi saku Hanyo tingga hitungan ribu Anak lah mabuak mangungu Paruik jo pungguang lah manyatu Dicaliak kompor ndak lai basumbu Ka di cubo masak di tungku Dicaliak di ateh pagu Indak manaruah sapotoang kayu Babali goreang tempe jo tahu Bagatok jo lado kutu Labiah bak raso dendeang paru Bak cando hauih dapek tabu Anak babali roti sumbu Atau sapotoang kue bolu Basuruah bayangkan roti keju Malakik nasi batamu Awak karajo ibarat pambantu Lah samo sajo jo babu Tiok sabanta kanai garutu Juragan manyuruah iko jo itu Kadang di hari sabtu jo minggu Urang lah sibuk ba pusu-pusu Awak gilo karateh jo buku Sibuk mam bagi-bagi ilmu Tapi ....dek picayo ka Nan Satu Walau ka baa angin limbubu Lai jo iman ba dayuang parahu Nan badai pasti balalu Walaupun alun tabilang mampu Lah kayo anak jo cucu Alhamdulillah bahagia batamu Ndak lai bantuak di kaja hantu...... 09032013...Y.Jambak

PASAN MAMAK XXV

UWIE UWIE MINTAK GATAH ( Gurindam siang) Baragam laku jo polah Dicaliek binatang bakurenah Kadang di kito ka jadi garah Sarupo uwie uwie mintah gatah Iko gambaran gadih batingkah Nan acok mancari masalah Lupo jo ranggaek ka susah Nan manggadangkan basusah payah Tingkah jo laku indak ta arah Akhlak kurang iman guyah Napasu kareh utak lamah Suko bajalan jarang di rumah Lai sakola di tarbiyah Jauah agamo jo ibadah Ndak tau jo sajadah Ndak paham jo ibadah Umua baru mudo matah Ibarat kacang mangacambah Urek sajo alun tacacah Baru baraja babuah Tumbuahnyo indak sumanggah Lagak somboang jo pongah Sadonyo paga ka nyo lalah Lupo jo kayu baranggah Nan ta handok ba simbah simbah Baputiak malayah layah Ma ampie ampie ka barabah Mintak di jambo jo dijamah Awak lah nyato paja sirah Baru baraja malangkah Masih babimbiang ba ta tah ta tah Lah nak bajalan ba koyah Iko namonyo salah kaprah Kurang aja kurang pituah Dek mandeh indak tatagah Dek mamak indak tasanggah Laku nan indak basitinah Ndak babateh pamatang jo sawah Akhianyo manjadi sampah Manjadi gunjiang jo pitanah Buncik paruik bantuak capah Salaweh niru jo tampah Lahie anak ndak ba ayah Kecek urang anak jadah Iko lah kini nan jadi masalah Basuo di rantau atau di ranah Untuak niniek mamak Basa Batuah Nak jan tabang babaliek awah Agiah pidoman tunjuakkan arah Nak nyo tau rimbo jo lurah Tunjuakkan umpan nan bagatah Nak jan sampai masuak lukah Hulubalang ba mato sirah Nan suko mahariak mahantam tanah Nan ka manjago tanah jo tumpah darah Pantang baburu indak mamatah Kana janji ingeklah sumpah Budaya kito lah tajajah Kamajuan lah salah kaprah Jan juo ba lengah lengah.... 28022013.Y.Jambak

RATOK MAK ENGGI (Serial Gurindam Ratok XX)

RATOK MAK ENGGI Kok didangakan ratok mak Enggi Saran Budo Nismah Rumzi Jantuang taraso ditusuak duri Malukoi limpo jo hati Antah ka sia salah di cari Ba itu bana nan tajadi Mandanga sajo lah ciuik nyali Kok marasokan apo lai Talapeh pangarang ba fantasi Atau dek pandai ba puisi Ba gurindam bahaso seni Pandai marangkai baso jo basi Kalau di tiliak di sigi sigi Apo lai amuah ma amati Banyak bana ka tando bukti Baiak di rantau di nagari Malangnyo nasib Mak enggi Maso ketek urang biati Lah bujang urang birahi Lah gaek ndak lai piduli Rambuik hitam lah baragi Lah cakuang dagiang di pipi Lah bakaruik kaniang jo dahi Lah banyak nan tangga gigi Sa umpamo di kantua pagawai negri Ndak lai manjadi kapalo seksi Ndak ado lai blanko jo kwitansi Lah hilang rekanan ba kolusi Rang rumah lah muloi antipati Kadang kadang lah apriori Lah banyak cemburu jo iri Mancaliak tetangga kanan kiri Maleh bajalan sarangkek pai Lah banyak malu jo risi Babimbiang tangan bapacik jari Alasan awak ndak mudo lai Banyak sajo nan taraso gali Lalok pun baganti posisi Bantuak pariuak jo kuali Bak cando balango jo panci Lah talambek kalua nasi Lah acok lupo teh jo kopi Kok lai bana lah babatehi Alasan diabet jo hipertensi Dulu bakolak jo sarabi Kok indak bubua kacang padi Kadang mentega ba apik roti Ba kaleang kaleang susu sapi Kini cukuik jo goreang ubi Atau taleh jo kaladi Abuih pisang sakali-sakali Jo teh paik satangah jadi Kalau dulu kok ka mandi Ba abuihkan ayie satangah panci Sabalun masuak ka garasi Balakekkan sapatu jo dasi Kok kini uruslah sandiri Sauak ayie mandikan diri Ayie angek jo ayie lali Tasarah sa suko hati Antah dek ulah emansipasi Pangaruah radio jo televisi Antah dek hilang tambahan gaji Hasie kolusi jo korupsi Lah banyak bicaro hak azazi Samo randah samo tinggi Salalu manuntuik hak istri Indak takana hak suami Lupo kalau awak padusi Status lah nyato bini Indak lai takana janji Ijab kabul di muko kadi Kok taragak kama ka pai Banya lupo ijin permisi Alasan acok pai mangaji Tanyato banyak pai marumpi Anak lah bak kato si bibi Indak lai ta awasi Kadang lah jaleh pil ekstasi Keceknyo ubek sakik hati Indak salah bait nyanyi Mambaco nasib laki laki Nan bak sapantun kudo bendi Atau bak cando kabau padati Kalua kandang pagi pagi Alun talakik manggosok gigi Alun kalua matohari Tali jo kakang lah bapasangi Kusie kok sadang elok hati Sagu bacancang nan nyo bari Babaruik baruik pungguang jo jari Bagosok gosok katiko mandi Tapi katiko sadang emosi Usah lah sagu ka tacicipi Nan kalua acok dadak basi Kadang jo banto saliguri Rumpuik sarajuik nan bacari Sa garobak urang ba eloi Lutuik lungga lah bangkak kaki Arang ndak lapeh jo kandali Dipunguang cambuik barapi api Panumpang tatap bakandak lari Babusa liyua tangah hari Kusia manyangko gadang hati Dulu tadanga puja jo puji Bunyi sorak allahurabi Bapacu kamari pai Taraso hiduik bagengsi Kinilah sajak baraliah professi Manjadi alat transportasi Manyaingi garobak basi Minumnyo solar makan nyo oli Nan tadanga cacek jo caci Kudo maleh kudo banci Kudo nan indak tau diri Lah panek uarang manggiloi Dari biaro ka bulkiktinggi Dari pikumbuah ka tanjuang pati Salaweh itu nagari Jalan manurun jo mandaki Baban ndak lapeh pulang pai Babagai bagai nan rang isi Sagalo isi paruik bumi Ndak labiah umpamo kuli Sanjo tibo malam mananti Di kandang untuang baratok i Sambia batanyo ka nurani Lamo lai masonyo Innalillahi….????? Ikolah contoh jo suri Ka ganti Introspeksi Walau ndak sadonyo ma alami Nan fakta tak dapek di ingkari Disusun sapuluah jari Maharok maaf baribu kali Bukan bamukasuik garagisi Atau macukia cukia biadi Mohon maaf ambo permisi… 10102012.Y.Jambak